KISS digital logo

Rekrutacja zakończona

Szanowni Państwo!
Rekrutacja na stanowisko QA engineer została zakończona. Można nadal wysyłać swoje zgłoszenia, proszę jednak mieć na uwadze, że zostaną one rozpatrzone dopiero przy kolejnej okazji, i aby było to możliwe proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji.

Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie kissdigital.com/jobs.

Aplikujesz na stanowisko

QA engineer

Jest nam niezmiernie miło, że zamierzasz dołączyć do naszego zespołu. Aby rozpocząć proces rekrutacji, wypełnij poniższy formularz i załącz swoje CV. Odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe.

Administratorem danych osobowych jest KISS digital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasińskiego 17/5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji przez czas niezbędny na jego przeprowadzenie.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 4 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w tym zmiany zgód). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).